Pančování provozních kapalin na Česko-slovenském trhu

16.02.2018

První shrnutí nekalých praktik některých kompetitorů na trhu se zaměřuje na české a slovenské chladicí nemrznoucí kapaliny. Oproti prezentaci ještě relativně cenzurovaný text vydaný ve sborníku naleznete zde.