Ekologická likvidace použité chladicí kapaliny z havárie

09.03.2021

Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Praha a naším zákazníkem jsme řešili havárii úniku používané chladící směsi z kancelářské budovy na Žižkově. Než se zjistilo, že nejde o požár, ale o únik nemrznoucí směsi z topení, která není toxická, muselo budovu opustit okolo 400 osob. Nějaké množství bohužel uniklo do kanalizace, ale velkému podílu nemrznoucí směsi se podařilo zabránit v kontaminaci vod a toků. Díky našim jedinečným technologickým možnostem nemusí být zbytek směsi neekologicky zlikvidován (na spalovně nebo penetrací do cementu na skládce), ale bude po přečištění znovu oaditivován a použit ke stejnému účelu - tzv. recyklován! Detaily k havárii viz: Únik chladící kapaliny řešili hasiči na pražském Žižkově, objekt opustilo 400 lidí