Zaměstnáváme zdravotně postižené a ukrajinské občany

05.10.2022

V loňském roku se naše společnost rozhodla zaměstnat dva občany se zdravotním postižením, jedno zda jde o komunikační nebo tělesný handicap. Protože jsme to mysleli vážně, pokračují oba tito noví pracovníci u nás již druhým rokem. Stejně tak nám není lhostejný osud válkou postižených lidí z Ukrajiny. V průběhu jara a léta narostl jejich počet již na šest s odlišným způsobem zaměstnaneckého poměru. Že má jít o dlouhodobou iniciativu dokládáme i tím, že jsme jim zprostředkovali kurz výuky českého jazyka zdarma.