Recyklace = kvalitní produkt, nižší zátěž pro planetu, finanční výhody. Proč tedy recyklujeme tak málo?

28.07.2023

V CLASSIC Oil už několik let provozujeme recyklační linku na glykolové kapaliny. Použité průmyslové kapaliny ze systému HVAC (vytápění, větrání, klimatizace) nebo z automotive segmentu pročišťujeme, regenerujeme a následně přidáváme do nových produktů. Našim klientům tak pomáháme snižovat zátěž na přírodu (již brzy získáme i data o snižování uhlíkové stopy pro nefinanční reporting) i ušetřit finance, protože odevzdání kapaliny k recyklaci je o desítky procent levnější než jejich likvidace. Nové produkty s příměsí recyklátu obstojí ve všech testech kvality, a jsou tak srovnatelné s produkty z primárních surovin. I přes všechny výhody se ale v Česku recykluje málo. Proč tomu tak je? Zkusíme odpovědět ...

Neinformovanost:

Recyklace průmyslových odpadů zatím není zajímavým tématem veřejné ani odborné diskuze. Recyklační linka CLASSIC Oil na glykolové kapaliny je jediná svého druhu ve střední Evropě. Na našem trhu tak nefigurují různé subjekty, které by recyklaci nabízely a pomáhaly spolu s námi tvořit diskuzi kolem tohoto tématu. Facility manažeři nebo správci vozových parků tak často ani neví o možnosti poslat použité kapaliny k recyklaci.

Administrativa:

Veřejné zakázky aktuálně neumožňují nastavit recyklaci jako jedno z kritérií pro vyhodnocení veřejné soutěže. CLASSIC Oil je totiž v Česku jediná firma, která glykolové kapaliny recykluje a abychom nebyli neférově zvýhodněni proti ostatním firmám, které se do soutěže přihlásily, se možnost recyklace nehodnotí. Nevzniká tak zde ani tlak na další firmy vybudovat vlastní recyklační kapacity.

Jinou administrativní překážkou je dovoz kapalin ze zahraničí. Použité průmyslové kapaliny jsou ze své podstaty nebezpečný odpad, jehož převoz je spojen s vysokými administrativními poplatky a nutností získání speciálního povolení pro každý jednotlivý převoz. V praxi to proto mnohé odradí.

Reporting:

Aktuálně neexistuje jednotný ukazatel, kterým můžeme vyhodnotit přínos recyklace pro životní prostředí. Ukazatel množství zregenerované kapaliny je pro firmy příliš abstraktní. Pracujeme proto na výpočtu uhlíkové stopy našich produktů, abychom našim klientům dokázali přesně říci, kolik emisí CO2 se jim podařilo ušetřit tím, že použité kapaliny odevzdali k recyklaci, nebo tím, že nové kapaliny nakoupili s příměsí recyklátu. Dané údaje dál mohou využít také pro svůj vlastní nefinanční reporting nebo jiné účely.

Průmyslové odpady ale nejsou jediným odvětvím, které se potýká s nízkou mírou recyklace. Paradoxně i materiály, které se v Česku třídí běžně, nejsou recyklovány, tedy materiálově využity. U plastu byla za rok 2021 míra recyklace pouze 43 %. Dle iniciativy Zálohujme.cz může být řešením lepšího vrácení plastů do oběhu právě zálohový systém. V oblasti průmyslových odpadů zatím ale podobné aktivity neexistují. I proto si aktuálně společnost CLASSIC Oil stanovila cíl pro letošní rok otevírat diskuzi nad recyklací průmyslových odpadů v Česku. Společnost aktuálně hledá strategické partnery, kteří ji pomohou se šířením osvěty zejména u odborné veřejnosti.

Chcete ušetřit za likvidaci použitých kapalin a získat data pro nefinanční reporting? Rádi odebereme Vaše použité kapaliny k recyklaci a dodáme nové kapaliny s příměsí recyklátu. Podívejte se na výběr našich produktů, které pravidelně podrobujeme testům kvality. Pokud máte jakékoliv dotazy, nebo máte zájem o nabídku, prosím kontaktujte naši kolegyni Barboru Kunešovou na bkunesova@classic-oil.cz.

Laborantka TZB

Barbora Kunešová +420 724 555 106 bkunesova@classic-oil.cz