Jak připravit na blížící se zimu chladicí systém?

01.11.2013

V novém čísle časopisu Tribotechnika č. 5/2013, si můžete připomenout mírně aktualizovaný text na téma Chladicí kapaliny pro osobní automobily našeho pracovníka Ing. Jan Skolila.. Protože jde určitě u zajímavé téma, přinášíme vám jej na odkazu zde.