Výběr vhodného typu refraktometru

06.02.2014

Dávno je již doba, kdy se používaly hustoměry. Dá se i říci, že obyčejné refraktometry jsou přežilé. Jak vybrat vhodný typ přístroje pro stanovení koncentrace chladicí kapaliny vám poradí text Ing. Skolila z čísla 1-2/2014 časopisu AutoExpert (ke stažení zde).