Anomálie zákona o spotřebních daních

04.02.2016

Zatímco v jakékoliv jiné legislativní oblasti je kontrolní činnost státní správy vcelku laxní, pokud jí jde o finance, je nebývalé produktivní. Bohužel takové ukvapené aktivity přinášejí komplikace a další byrokratickou zátěž středním a malým podnikatelům - bližší informace jsou uvedeny v článku z PETROLmagazínu zde.