Vedoucí laboratoře certifikovaným tribotechnikem

22.06.2016

Asociace certifikovaných tribotechniků - ATD, zašťiťuje technické odborníky jimž uděluje certifikáty po ověření znalostí. Jednou z jejich sekcí je i technik diagnostik - tribo, jímž se náš chemik stal. Kromě tohoto titulu ho certifikace zavazuje, ale i opravňuje používat kulaté razítko s titulem tribotechnika. V této souvislosti si vás dovolujeme ubezpečit, že podobným procesem - certifikací - projdou dále někteří naši erudovaní obchodní zástupci a Jan Skolil by rád výhledově postoupil do II. kategorie. Popřejme jim hodně štěstí. Certifikát ke stažení Více informací zde.