Vedoucí průmyslových maziv certifikovaným tribotechnikem

26.06.2017

Dovolujeme si vás informovat, že vedoucí průmyslových maziv - Jan Stulík, po úspěšném studiu a složení písemných a ústních zkoušek, se stal Certifikovaným tribotechnikem I. kategorie, pod patronací ATD ČR, z. s. Asociace certifikovaných tribotechniků - ATD zaštiťuje technické odborníky jimž uděluje certifikáty po ověření znalostí. Jednou z jejich sekcí je i technik diagnostik - tribo, jímž se stal náš vedoucí prodeje průmyslových maziv. Kromě tohoto titulu ho certifikace zavazuje, ale i opravňuje, používat kulaté razítko s titulem tribotechnika. Jan Stulík se tak stal druhým certifikovaným tribodiagnostikem, po technickém řediteli, které firma CLASSIC Oil zaměstnává. Více informací zde.