První seminář o provozních kapalinách byl úspěšný!

08.01.2018

V pražské předvánoční atmosféře proběhl první seminář zaměřený výhradně na provozní kapaliny osobních automobilů. Vystoupení přinesla pohled na poslední vývoj ve vybraných oblastech provozních kapalin ve speciálních i obecných parametrech, včetně nejmodernějších trendů, které byly reprezentovány například nástupem biopaliv II. generace. Nedílnou součástí semináře byla i navazující témata tribotechniky, zastoupená především současným pohledem na hodnocení provozních kapalin v praxi, ale také přesnějším monitorováním jejich kvality prostřednictvím špičkových technologií v laboratoři. Jednou přednáškou bylo zmíněno také zdravotní riziko, které mohou tyto kapaliny způsobit.