Membránová technologie na zpracování roztoku glykolů pro jejich následnou recyklaci

Registrační číslo: CZ.01.1.020.00.015_0140005881

Předmětem projektu je pořídit formou licenčního transferu membránovou technologii na zpracování roztoků glykolů, která umožní recyklovat použití provozní kapaliny pomocí elektromembrán. Vzniklý meziprodukt je použit k výrobě nové, ekologicky šetrné, řady produktů. Tato inovace firmě přináší konkurenční výhodu, což vede k posílení konkurenceschopnosti společnosti v ČR i zahraničí. Inovativnost projektu se velmi kladně projevuje i v celospolečenském dopadu v podobě snížení znečištění životního prostředí.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.