Membránová technologie na zpracování roztoku glykolů pro jejich následnou recyklaci

Registrační číslo: CZ.01.1.020.00.015_0140005881

Předmětem projektu je pořídit formou licenčního transferu membránovou technologii na zpracování roztoků glykolů, která umožní recyklovat použití provozní kapaliny pomocí elektromembrán. Vzniklý meziprodukt je použit k výrobě nové, ekologicky šetrné, řady produktů. Tato inovace firmě přináší konkurenční výhodu, což vede k posílení konkurenceschopnosti společnosti v ČR i zahraničí. Inovativnost projektu se velmi kladně projevuje i v celospolečenském dopadu v podobě snížení znečištění životního prostředí.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Rozšíření recyklační linky na glykolové odpady

Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/20_150/0012783

Projekt více jak zdvojnásobuje kapacitu (zejména na nebezpečné odpady) stávající provozované recyklační linky (IČZ: CZS 02390) ve čtyřech krocích:

  1. Částečný přechod na dostupnější, kapacitně větší a čistější typy glykolových odpadů kategorizovaných pod jinými katalogovými čísly.
  2. Zvětšení využitelného objemu všech používaných nádrží recyklační technologie.
  3. Instalace opatření umožňující částečný provoz zařízení bez obsluhy s možností dálkového softwarového přístupu a zastavení provozu.
  4. Výměna sady membrán modulů za modernější typy svazků s kationaktivními, anionaktivnímí a mezilehlými membránami.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.