Často kladené otázky

Které chladicí směsi jsou vhodné k recyklaci?

Obecně lze recyklovat chladicí směsi na bázi glykolu, které většinou pochází z chladicích okruhů automobilů, budov, potravinářství, sváření, solárních panelů, tepelných čerpadel apod. Tuhnutí nesmí nastat dříve, než při −10 °C. Kapalina nesmí být smísena s jiným odpadem (olej, brzdová kapalina apod.) a nesmí obsahovat rez. V případě zájmu o recyklaci je možné provést analýzu reprezentativního vzorku. Pokud směs nebude recyklovatelná, můžeme zajistit její likvidaci.

Jaké jsou výhody recyklace glykolu?

Recyklace glykolu je ekonomicky výhodnější než jeho likvidace, která spočívá nejčastěji v energeticky náročném spálení odpadu. Předáním odpadu k recyklaci je možné výrazně ušetřit.

Další výhodou recyklace je pozitivní dopad na životní prostředí. V celém životním cyklu chladicí směsi se vyskytuje několik kroků, při kterých vzniká velké množství emisí. Recyklace dokáže minimalizovat nejproblematičtější kroky. Ušetří se vysoké emise při výrobě glykolu v rafinériích. Zkrátí se vzdálenost, kterou se glykol přepravuje. Sníží se emise způsobené energeticky náročným spalováním použité chladicí směsi.

Co je výsledkem recyklace glykolu?

Proces recyklace odstraňuje z glykolu korozní zplodiny a rozpuštěná aditiva. Výsledkem recyklace je čistý vodný roztok glykolu o stejné koncentraci jako před recyklací. Tento roztok je možné využít k výrobě nové chladicí kapaliny.

Jakou kvalitu má produkt vyrobený z recyklátu?

Srovnatelnou s kvalitou produktů bez recyklátu. Pro kvalitu recyklovaného glykolu existuje norma ASTM D 3306, která udává minimální čistotu recyklovaného glykolu, který je možné použít v produktech pro automotive. Náš recyklát svojí čistotou tuto normu plní. Kvalitu produktu z recyklovaného glykolu popisuje norma ASTM D 6471. Tuto normu rovněž naše produkty plní. Z každé recyklované šarže odebíráme reprezentativní vzorek, který prochází přísnou laboratorní kontrolou kvality. Obdobnou kontrolou kvality prochází vyrobené produkty, které jsou pravidelně testovány korozními zkouškami. Naše technologie byla posouzena českým ekologickým manažerským centrem jako ověřená enviromentální technologie (certifikát CEMC ETVCZ). Tento certifikát potvrzuje, že náš recyklát splňuje předepsané normy.

Je možné si svůj zrecyklovaný glykol odvézt a znovu naplnit do systému?

Technicky to možné je, ale tento postup je problematický. Spolehlivým řešením je pořídit si novou kapalinu a vyměnit jí za starou, kterou předáte k recyklaci. Recyklací se totiž z glykolu odstraní použité i nepoužité inhibitory koroze. Glykol je tedy potřeba před plněním do systému zpracovat a doplnit potřebná aditiva, aby se předešlo problémům v budoucnu. Systém bez chladicí kapaliny mezitím podléhá korozi. Je tedy žádoucí minimalizovat dobu, po kterou bude systém bez chladicí kapaliny a mít po ruce novou kapalinu (klidně z recyklátu), kterou se stará kapalina nahradí.

Kolikrát lze glykol zrecyklovat?

Recyklovat glykol lze prakticky neomezeně. Při každé recyklaci však dojde ke ztrátě cca 10 % odpadu, který už není recyklovatelný.

Jak probíhá samotná recyklace?

Nejprve probíhá předúprava. V této fázi dochází k odstranění mechanických nečistot pomocí filtrace, koagulantů a aktivního uhlí, a k úpravě pH. Následně je glykolový roztok zbavován solí pomocí elektrodialýzy. Výsledný vodný roztok glykolu je laboratorně testován.

Kde se mohu setkat s produktem z recyklátu?

Recyklát využíváme v produktech na přání zákazníka. Jedná se o chladicí kapaliny pro automotive, které jsou již předředěné na požadovanou teplotu. Další velké využití těchto chladicích kapalin jsou náplně do budov, kde zajišťují rozvod tepla a chladu z topení a klimatizací. V případě zájmu o kapalinu z recyklovaného glykolu se na nás obraťte.

Jaká je životnost glykolové náplně?

Chladicí kapalinu v autech je doporučeno měnit po cca 5 letech. U budov je situace složitější. Záleží na tom, jestli byla náplň vhodně zvolena, okruh před plněním správně vyčištěn, na architektuře okruhu a provozních podmínkách. Na naši kapalinu poskytujeme záruku pěti let. Životnost je však možné prodloužit. Nejjednodušším a nejlevnějším řešením je provádět pravidelně jednou ročně laboratorní rozbor kapaliny. Díky tomu se včas dozvíte o případném problému a o jeho nejekonomičtějším řešení. Kapalina tak v okruhu může fungovat klidně deset let nebo i déle.

Kolik staré náplně za rok přerecyklujete?

Množství přerecyklovaného glykolu se každý rok zvyšuje. V roce 2022 jsme překonali hranici 250 tis. litrů glykolu za rok. Naše linka má dostatečnou kapacitu pro další růst.