Jak na údržbu glykolových kapalin v HVAC systémech – vše, co potřebujete vědět

Zkratka HVAC je souhrnné označení pro technologie vytápění, větrání a klimatizace. Aby systémy HVAC v budovách pracovaly optimálně, musí být kapaliny cirkulující v jejich rozvodech v optimálním stavu. Starostlivost o tyto glykolové kapaliny je komplexní záležitostí - vyžaduje kontroly, pravidelné laboratorní testování vzorků a doplňování či celkové výměny kapalin v systému. Mnoho našich zákazníků ale nemá jasno v tom, jak o glykolové kapaliny pečovat, což negativně ovlivňuje funkčnost a spolehlivost celého HVAC systému. V tomto článku přinášíme odpovědi na nejdůležitější otázky našich zákazníků spojené se starostlivosti o kapaliny proudící v HVAC systémech.

Nezapomínejte, že vaším hlavním úkolem je zabezpečit dlouhodobou funkčnost a bezproblémový chod HVAC systému v objektu. Starostlivost o systém by proto měla spočívat především v preventivní údržbě nikoli řešení potíží. Pravidelné sledování a péče o náplně chlazení nebo topení pak přináší našim zákazníkům řadu hmatatelných výhod:

  • prevence vzniku nánosů na armaturách, koroze potrubí a mikrobiální kontaminace
  • udržení optimálního přenosu chladu nebo tepla, a tím zajištění vysoké účinnosti systému
  • prodloužení životnosti nejen strojů pro výrobu chladu/tepla, čerpadel, výměníků, ale i všech rozvodů systému
  • snížení celkových nákladů na elektrickou energii
  • snížení dlouhodobých nákladů na provoz systému - například z důvodu, že postačuje do-koncentrace náplně a není potřebná její kompletní výměna

Jak vypadá tato preventivní starostlivost o glykolové kapaliny v praxi?

Teplonosné kapaliny se musí pravidelně testovat v laboratoři. Dále je potřeba pravidelně provádět vizuální kontrolu systému, zda někde kapalina neuniká. V neposlední řadě je vhodné vstupy do systému (kulové ventily) jednou za čas otevřít, aby nezarůstaly a netvořily se v nich usazeniny. Technik by měl také pravidelně kontrolovat tlak v systému a při jeho poklesu vždy doplnit kapalinu, která do systému patří a je k tomu určená.

Některé firmy naopak podceňují starostlivost o teplonosné kapaliny. Proč?

Důvodem může být pouze skutečnost, že firmy vlastně ani neví, že by měly o glykolové kapaliny pečovat. Děje se to často u firem s větší fluktuací technických pracovníků, kteří se u HVAC systému často střídají. V takových firmách obvykle nezaměstnávají techniky s adekvátní zkušeností ani vědomostmi potřebnými pro správnou starostlivost o systémy. Například, při poklesu tlaku většinou dopustí systém pouze vodou, čímž mohou spustit reakci budoucích potíží se systémem a výrazně snižují životnost kapaliny. Z našich zkušeností plyne, že minimální fluktuace technických zaměstnanců je v této oblasti velkou výhodou. Zaměstnanci totiž „svůj” systém HVAC dobře znají, roky o něj pečují a ví, co a jak do něj doplnit. Uvědomují si důležitost preventivní údržby teplonosných kapalin a celého systému.

Jak často je třeba měnit teplonosnou kapalinu v systému?

Životnost kapaliny je do velké míry ovlivněna kvalitou péče o celý systém HVAC. Máme systémy, v nichž teplonosná kapalina proudí 10,15 i 20 let, ale je důležité tuto kapalinu pravidelně kontrolovat, doplňovat a starat se o ni.

Co obnáší tato pravidelná kontrola teplonosné kapaliny?

Pravidelné analýzy vzorků glykolových kapalin dle doporučení laboratoře, většinou to bývá jedenkrát ročně, nebo jednou za dva roky. Pak následuje servis kapaliny dle výsledků z laboratoře.

Od čeho závisí uvedená frekvence testování teplonosné kapaliny - jeden nebo dva roky?

Závisí hlavně od funkce daného okruhu (topení nebo chlazení). Když se okruhem topí – procesy stárnutí a namáhání jsou mnohem rychlejší. Dalším faktorem je aktuální stav kapaliny. Pokud je kapalina nově vyměněná a v perfektním stavu, postačí kontrola za 2 roky. Jiná situace je, když máme vzorek kapaliny, která má lehce zvýšené koncentrace korozních produktů. Tady je nezbytné kapalinu hlídat, takže další kontrolu doporučujeme nejpozději za 1 rok od testování.

Jak v praxi vypadá spolupráce CLASSIC Oil se zákazníkem, který pravidelně testuje teplonosné kapaliny?

Prevence formou pravidelné kontroly kvality teplonosné kapaliny zajistí celoroční bezproblémový provoz a prodlouží životnost jak kapaliny, tak celého HVAC systému. Následný servis v případě drobných nedostatků zjištěných při rozboru odebraných vzorků nepředstavuje vysoký finanční výdaj. Máme totiž dokonalý přehled, v jakém je kapalina stavu a můžeme rychle reagovat. V kapalině mohou například ubývat inhibitory koroze, které lze doplnit. Nebo se může objevit mikrobiální kontaminace (bakterie, kvasinky) - taky můžeme reagovat a doplnit biocidní přípravek a prodloužit životnost teplonosné kapaliny.

Jak zjistím, že potřebuji glykolovou kapalinu vyměnit?

Nefunguje optimální přenos chladu nebo tepla. Proběhne ověření přes laboratorní vzorek. Následně laboratoř doporučí výměnu kapaliny v systému za novou.

Jak se odebírá vzorek, kolik vzorků musím poslat atd.?

Stačí jeden vzorek min 0,5L ze systému, kde glykolová kapalina cirkuluje. Nejprve najdeme v systému místo, kde má kapalina neustálý průtok a je osazen výpustný ventil. Před odebráním vzorku glykolové kapaliny z výpustného ventilu je nutné odpustit část kapaliny, která obsahuje nahromaděné nečistoty v oblasti odběru vzorku, většinou stačí cca 0,5-1L. Tato kapalina většinou obsahuje velké množství různých úsad a není vhodná jako plnohodnotný vzorek. Tuto kapalinu nepoužijeme a vylijeme. Po odpuštění přikročíme k odebrání vzorku do čisté PET lahve. Odebrané množství musí být alespoň 0,5L.

Potřebuju vyměnit glykolovou kapalinu. Jak vypadá takový proces? Jak probíhá výplach HVAC systému?

Systém se bude proplachovat buď jenom vodou, nebo chemickým čističem – CK Cleaner. Proces probíhá takto:

  • vypuštění stávající glykolové kapaliny a její ekologická likvidace
  • napuštění vodou s 1-5% koncentrací CS CK Cleaner, který se nechá cirkulovat v potrubním systému přibližně 24 hod
  • následné vypuštění a ekologická likvidace nebezpečné kapaliny
  • proplach čistou vodou a napuštění novou teplonosnou kapalinou

Pokud se nevyužije chemický čistič, tak se systém propláchne pouze vodou, ideálně 12 hodin. Voda se vypustí. Stávající glykolová kapalina se buď ekologicky zlikviduje nebo pošle k recyklaci. A napustí se nová kapalina.

Potřebujete poradit?

Máte jinou otázku ohledně starostlivosti o teplonosné kapaliny, s kterou potřebujete poradit? Početný tým odborníků z CLASSIC Oil je vám vždy k dispozici. Kontaktujte nás a my se vám ozveme hned, jak to půjde. Zároveň se doporučujeme podívat na případové studie našich spokojených zákazníků nebo často kladené dotazy.