Recyklační linka

Unikátní recyklační linka pro glykolové typy odpadů, jediná tohoto typu v ČR i střední Evropě, se nachází v areálu společnosti CLASSIC Oil mezi Prahou a Kladnem ve Středočeském kraji. Linka za rok 2020 zpracovala a vrátila do oběhu 163 tun glykolových směsí, za rok 2021 již překoná 200 tun recyklovaných glykolů.

Proces spočívá v mimořádně efektivní regeneraci odpadu (přibližně 90% materiálového využití) na kvalitní druhotnou surovinu - základový materiál pro výrobu nemrznoucích směsí, určenou primárně k použití při plnění okruhů technickém zázemí budov (topné a klimatizační systémy, okruhy tepelných čerpadel a solárních panelů). Vstupním materiálem je odpadní vodný roztok vícesytných alkoholů (glykolů), znečištěný provozními kapalinami a korozními zplodinami, zařazený dle Katalogu odpadů pod čísla 160114N (Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky), 160115O (Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 160114N) a případně 120109N (Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny) nebo 160113N (Brzdové kapaliny). Tyto odpady jsou nejdříve podrobeny laboratorně provozním zkouškám, které stanoví zpracovatelnost odpadu. Poté dochází k předčištění v podobě dekantace emulzních vrstev a filtrace mechanických nečistot, následuje chemická předúprava a čištění spolu s odsazováním kalových úsad a nakonec dochází k vlastní procesu regenerace odpadu do finální podoby suroviny pro výrobu nemrznoucích teplonosných kapalin.

Finální stupeň recyklace probíhá procesem elektrodialýzy na dvou modulech obsahujících ionexové membrány RALEX firmy MemBrain a vlastní proces odsolení trvá v závislosti na znečištění 5-7 hodin. Finální produkt podléhá přísné dvoustupňové výstupní kontrole jak ve fázi surového recyklátu, tak potom i finálního výrobku s obsahem recyklovaného vodného roztoku glykolů. Recyklovaná surovina pro následnou výrobu vyhovuje normě ASTM E1177, která stanovuje parametry kvality recyklované glykolové suroviny. Produkt z této suroviny vyrobený pak odpovídá požadavkům na kvalitu chladicích kapalin dle ASTM D3306 a ASTM D6471 a vyhovuje korozním zkouškám dle ASTM D1384 a D4340.

Představení technologie