Vyhlašujeme Rok recyklace průmyslových odpadů

Víte, že díky recyklaci průmyslových kapalin dokážeme ušetřit jak Vaše finance, tak tuny primárních materiálů ročně? Recyklace totiž představuje levnější alternativu k energetickému využití či přímo likvidaci teplosměnných kapalin v průmyslu, a to kvůli vyšší energetické náročnosti těchto alternativ. Navíc díky efektivní regeneraci vrátíme do oběhu velké množství materiálu, čímž šetříme přírodní zdroje, snižujeme závislost na mimoevropských surovinách i uhlíkovou stopu, která se pojí s jejich výrobou.

V CLASSIC Oil zpracováváme použité teplosměnné kapaliny z chladicích okruhů automobilů a budov jíž od roku 2017. V loňském roce jsme zpracovali na 350 tisíc litrů glykolové nemrznoucí kapaliny a letos plánujeme rozšířit kapacitu naši recyklační linky v Buštěhradu na neuvěřitelných 500 tisíc litrů ročně. Hledáme ale nové partnery, kteří nám pomohou dělat osvětu o recyklaci průmyslových kapalin v řadách našich zákazníků, veřejné správy a také firmy, které nám budou ochotny dodávat vlastní použité kapaliny v potřebném množství. Rok 2023 proto vyhlašujeme Rokem recyklace průmyslových kapalin.

Proč to děláme?

„V Evropě se v roce 2020 zregeneroval neuvěřitelný milion tun olejů a dalších 700 tisíc tun se energeticky využilo. I přesto ale kolem tématu recyklace kapalin v průmyslu koluje mnoho mýtů, které nejsou častokrát podložené relevantními fakty. Vzhledem k důležitosti tohoto tématu nechceme, aby Česko zůstalo pozadu, a proto jsme se rozhodli, že letos se zaměříme na širokou osvětu našich zákazníků a potenciálních partnerů, abychom v Česku podpořili inovace v průmyslu a zároveň nastartovali recyklační byznys v tomto segmentu podnikání,” vysvětluje Ing. Jan Skolil, Ph.D., technický ředitel CLASSIC Oil.

Výhody recyklace

Kapaliny na bázi glykolu (teplosměnné kapaliny a nemrznoucí směsi) lze recyklovat poměrně dobře. Při správném postupu dokážeme zachovat až 90% materiálovou účinnost, to znamená, že z objemu kapaliny, kterou do recyklační linky „pošleme”, získáme po pročištění a regeneraci až 90 % původního objemu.

Regenerovanou kapalinu po výstupní kontrole následně přidáme do běžných nemrznoucích směsí a získáme tak konečný produkt kapaliny s příměsí recyklátu. Tuto kapalinu naši zákazníci následně mohou používat jako zcela běžné teplosměnné kapaliny, které nejčastěji dodáváme pro segmenty technického zařízení budov (chladící okruhy, klimatizace), automotive, nebo na sportoviště (zimní stadiony apod.). Kvalitu výrobků pravidelně testujeme, a tak víme, že je stejně kvalitní, jako běžný produkt bez příměsí recyklátu.

Kapaliny pro recyklaci také od našich partnerů odebíráme. Zde ale máme jasná kritéria pro kvalitu. Nemůžeme recyklovat vše, mnoho kapalin je znečištěno takovým způsobem, že by jejich regenerace ohrozila kvalitu finálního produktu. K recyklaci proto přijímáme pouze kapaliny, které neobsahují velké množství rzi a nejsou ve velké míře znečištěné oleji nebo jinými přísadami.

Závěrem

Recyklaci průmyslových kapalin a olejů se v Evropě věnuje více než 30 rafinerií. CLASSIC Oil je jedničkou na trhu jak v České republice, tak i ve střední Evropě v recyklaci nemrznoucích směsí. S dostatkem odpadů v roce 2023 plánujeme navýšit kapacitu recyklační linky na 500 tisíc litrů ročně. V recyklaci vidíme velký potenciál, jak po environmentální, tak po ekonomické stránce. Na podzim získáme certifikovaná data o tom, jaké množství emisí se nám díky recyklaci podařilo ušetřit a jaký to má vliv na snižování uhlíkové stopy. O tato data se následně rádi podělíme i s našimi partnery, kteří je mohou využít pro výroční zprávy, komunikaci s bankami či investory a dalšími stakeholdery.

Chcete nám dodat své kapaliny k recyklaci? Domluvíme se na zaslání odpadu nebo vzorku a následně si společně určíme další postup. Kontaktujte naši odpadovou hospodářku, Barboru Kunešovou: bkunesova@classic-oil.cz