Laboratorní analýzy a služby

Nabízíme kompletní portfolio analytických služeb na zjištění vhodnosti zvolené teplonosné kapaliny do vaší aplikace. Provedeme stanovení skutečné míry vyčerpanosti a opotřebení aditiv ve vaší náplni. Posoudíme snížení či zvýšení viskozity, bodu tuhnutí. Detekci možné kontaminace a podobně. Některé analýzy provádíme sami ve vlastní vývojové a kontrolní laboratoři. Služby, jimiž naše laboratoř nedisponuje, zprostředkujeme u smluvních partnerů.

Posouzení nemrznoucích a antikorozních vlastností nových nebo použitých teplonosných kapalin včetně vody

Díky vlastnímu vývoji nemrznoucích směsí a důsledné kontrole kvality produkce je laboratoř firmy CLASSIC Oil s.r.o. vybavena většinou nejdůležitějších přístrojů pro nemrznoucí směsi. Jsme tak schopni pro naše zákazníky většinou zdarma a pro ostatní partnery za mírný poplatek posoudit stav teplosměnné kapaliny z okruhu a možnost jejího dalšího používání, navrhnout její částečnou nebo úplnou výměnu, zvýšení koncentrace pro zajištění teplotní odolnosti nebo antikorozní ochrany. Jedná se zejména o tyto parametry a jejich stanovení:

 • Počáteční teplota krystalizace a bod tuhnutí – refraktometrem nebo kryostatem - až do teploty -80 °C (případně dle normy ASTM D1177)
 • Hustota, dynamická a kinematická viskozita v teplotním rozmezí od -40 °C do 100 °C (případně dle ASTM D1122)
 • pH a volná alkalita (dle ASTM D1287 resp. D1121)
 • Teplota varu (dle ASTM D1120), teplota vzplanutí (uzavřený kelímek)
 • Index lomu (Brix) při teplotách od 5 do 100 °C
 • Měrná elektrická vodivost
 • Obsah vody v alkoholech (dle ASTM D1123)
 • Antikorozní zkouška dle normy ASTM D1384 po dobu 14 dnů při 88 °C (až pro šest vzorků současně)
 • Antikorozní zkouška na hliníkovou slitinu za tepla dle ASTM D4340 po dobu 7 dnů při 135 °C - NOVINKA - JEDINÁ V ČR
 • Stanovení tepelné vodivosti nebo tepelné kapacity kapalin na přístroji C-THERM od firmy TCi v teplotním rozmezí -20 °C až 150 °C - NOVINKA
 • Stanovení sušiny, odparku nebo aktivní látky v materiálech
 • Ověření čistoty alkoholů, určení druhu alkoholů nebo glykolů na plynovém chromatografu
 • Určení přítomnosti methanolu v alkoholických nápojích nebo kapalinách do ostřikovačů pomocí GC
 • Stanovení tvrdosti vody, obsahu chloridů nebo železa (nikoliv papírkem)
 • Stanovení pěnivosti chladicích kapalin dle norem ASTM D1881 nebo dle VW TL774
 • Určení vlivu chladicí kapaliny na povrch karosérie vozidla (dle ASTM 1882)
 • a mnoho dalších ...

Posouzení kvality olejů, maziv a emulzí

Laboratoř firmy je schopna posoudit základní parametry olejů a maziv jako jsou viskozita, hustota – oba parametry v širokém pásmu teplot, obsah vody a teplota vzplanutí. U emulzí je možnost stanovit hodnotu pH, provést mikrobiologické testy, vodivost a tvrdost použité vody. Další parametry a zkoušky je možné zprostředkovat v externích laboratořích.

 • Viskozita (-40 °C až 110 °C), viskozitní index, zařazení oleje dle SAE viskozity
 • Obsah vody titrací dle Karla Fishera
 • Teplota vzplanutí (uzavřený kelímek)
 • Hustota (-40 °C až 110 °C)
 • Bod tekutosti
 • Obsahu otěrových kovů nebo aditiv (zinkfrei)
 • Stanovení tepelné vodivosti nebo tepelné kapacity přístrojem C-Therm (viz výše)

Přístrojové vybavení

 • Refraktometr manuální, refraktometr digitální
 • Kryostat Julabo 2x, jeden přístroj do -40 °C, druhý do -80 °C
 • Přístroj na stanovení bodu tuhnutí dle normy ASTM D1177 Normalab
 • Hustoměr a viskozimetr Anton Paar (jeden z několika) připojený na zdroj externího chlazení
 • pH metr a byreta pro titraci volné alkality (zásaditosti) nebo kyselosti dle ASTM D1121
 • Sestava pro stanovení pěnivosti chladicích kapalin dle norem ASTM D1881 nebo dle VW TL774
 • Plně automatický samozhášecí přístroj na stanovení teploty vzplanutí (uzavřený kelímek)
 • Aparatura na stanovení teploty varu při atmosferickém tlaku dle ASTM D1120
 • Automatický profesionální refraktometr Anton Paar s interním chlazením a ohřevem
 • Konduktometr a pH metr
 • Automatický titrátor pro stanovení obsahu vody metodou dle Karla Fischera
 • Aparatura pro antikorozní zkoušku dle normy ASTM D1384 s probubláváním - šest pozic
 • Aparatura pro korozní zkoušku dle ASTM D4340 pro hliníkovou slitinu za tepla a sníženého tlaku - NOVINKA - JEDINÁ V ČR
 • Přístroj TCi C-THERM pro stanovení tepelné vodivosti a tepelné kapacity kapalin včetně tepelné komory - NOVINKA
 • Spektrofotometr UV-VIS Shimadzu
 • Plynový chromatograf Shimadzu s autosamplerem

Související články

Recyklace = kvalitní produkt, nižší zátěž pro planetu, finanční výhody. Proč tedy recyklujeme tak málo?

28.07.2023

V CLASSIC Oil už několik let provozujeme recyklační linku na glykolové kapaliny. Použité průmyslové kapaliny ze systému HVAC (vytápění, větrání, klimatizace) nebo z automotive segmentu pročišťujeme, regenerujeme a následně přidáváme do nových produktů. Našim klientům tak pomáháme snižovat zátěž na přírodu (již brzy získáme i data o snižování uhlíkové stopy pro nefinanční reporting) i ušetřit finance, protože odevzdání kapaliny k recyklaci je o desítky procent levnější než jejich likvidace. Nové produkty s příměsí recyklátu obstojí ve všech testech kvality, a jsou tak srovnatelné s produkty z primárních surovin. I přes všechny výhody se ale v Česku recykluje málo. Proč tomu tak je? Zkusíme odpovědět ...

Návštěva žáků 9. třídy ZŠ Buštěhrad

30.06.2023

Minulý týden jsme měli příležitost přivítat v naší firmě skupinu žáků deváté třídy ZŠ Buštěhrad! Ačkoli by si s velkou pravděpodobností raději užívali slunečného počasí na koupališti, školní povinnost je povolala k nám. Celým provozem naší společnosti je provedl náš technický ředitel Jan Skolil a naše odpadová hospodářka Barbora Kunešová. Během setkání jsme mohli sdílet naše zkušenosti a ukázat žákům, jak konkrétně pracujeme a jaké úkoly zvládáme každý den. Věříme, že i takto krátká exkurze přinesla žákům alespoň trochu přínosu a inspiraci pro jejich budoucí život. Během relativně krátké návštěvy bylo patrné, že žáci nebyli příliš nadšení a nevěnovali výkladu velkou pozornost, což je pro nás důležitá zkušenost. Příště bude vhodnější, aby exkurze tohoto typu byla cílena na studenty vyšších ročníků středních a vysokých škol.

Jak díky recyklaci průmyslových kapalin dosáhnout úspor u Vás ve firmě?

23.06.2023

Víte, že použité kapaliny ze systému HVAC (vytápění, větrání a klimatizace) nebo nemrznoucí směsi z vozového parku, dokážete likvidovat až o 50 % levněji? Nejde přitom o žádné triky ani skryté háčky. Recyklace průmyslových kapalin přináší firmám velký potenciál úspor, jak po ekonomické, tak po environmentální stránce.

Exkurze studentů z VŠB

16.06.2023

Děkujeme studentům z Vysoké školy báňské z Ostravy za návštěvu u nás v CLASSIC Oil! Byli jsme ohromeni jejich zájmem a nadšením, které projevili během celé exkurze. Se studenty jsme prošli celý provoz a jednotlivá oddělení a seznámili je s konkrétními činnostmi našich kolegů. Největší pozornost jsme věnovali odpadovému hospodářství a naší unikátní recyklační lince pro glykolové typy odpadů, která je jediná v ČR a střední Evropě. Studenti se seznámili s inovativním procesem, který používáme k vytváření vysoce kvalitních produktů. V rámci Roku recyklace, který jsme si letos v CLASSIC Oil vyhlásili, chceme rozšiřovat povědomí o možnostech recyklace a hledat nové partnery, kteří nám pomohou recyklaci v průmyslu dál prosazovat. I proto pro nás byla návštěva studentů důležitá a věříme, že informace o možnostech recyklace budou využívat i v praxi.

Na otázku, jak se exkurze líbila, nám odpověděl student Leo Kasperčík: "Byli jsme nadšeni širokým rozsahem činností, které se ve firmě odehrávají. Měli jsme příležitost diskutovat s odborníky v oboru, kteří nám poskytli cenné informace a sdíleli své znalosti a zkušenosti. Přednes pana ředitele byl perfektní, věcný a bez zbytečných průtahů. Recyklační linka je za mě fantastický nápad, ať už z pohledu ekologického, tak i ekonomického."

Věříme, že tato exkurze je jen začátkem mnoha dalších podobných akcí. Jedině díky spolupráci a sdílení znalostí mohou vznikat výjimečné příležitosti.

Kaufland Modletice

14.04.2023

Poctivé řemeslo, tradiční výrobní postupy, ale i moderní a inovativní technologie jsou v současné době nezbytnými aspekty pro poskytnutí kvalitních služeb a výrobků. Těmito charakteristikami lze popsat i společnost Kaufland, konkrétně pak závod se sídlem ve středočeských Modleticích. Tam proběhla jedna z našich zatím nerozsáhlejších akcí, během které došlo k inovaci chladícího systému. Po důkladném rozboru stávající chladící kapaliny bylo rozhodnuto, že je na čase kapalinu vyměnit. Chladící okruh byl v polovině dubna naplněn 68 000 L kapaliny CS Antifreeze G Termo v koncentraci 35 %, která zvládne bezproblémový provoz i při teplotách blížících se -20 °C. Aby během výměny chladící kapaliny nedošlo k přerušení provozu, byla dodána mobilní chladící jednotka. Ta zajistí bezproblémový chod i během odstávky způsobené výměnou kapaliny v centrálním chladícím systému. Spolupráce a konstruktivní komunikace byla vždy základem úspěchu, kvality a prosperity.

Technický ředitel

Ing. Jan Skolil, Ph.D. +420 602 624 928 jskolil@classic-oil.cz

Manažer kvality a vývoje

Ing. Vít Henych +420 739 203 712 vhenych@classic-oil.cz

Specialista vývoje

Ing. Olga Pleyer +420 603 216 644 opleyer@classic-oil.cz

Laborantka / metrolog

Martina Válková +420 608 155 115 mvalkova@classic-oil.cz